Renovera avloppsrör med relining

30 juni 2022 Lily Hansen

editorial

Du är ansvarig för underhåll och reparation i ett större fastighetsbolag. Bolaget har ett stort bestånd av bostadsfastigheter som är byggda under första hälften av 1900-talet. Fastigheterna ligger spridda över flera tätorter i södra Sverige.

Du misstänker att avloppsrören i fastigheterna på sina håll kan vara i dåligt skick. Det kan finnas risk för läckage med åtföljande kostnader för vattenskador. Bolagets försäkringsbolag har också flaggat för att premierna kan komma att öka. De har redan betalat ut ersättning för några skador.

Din uppfattning är att ett stambyte kommer att bli alldeles för dyrt att genomföra. Det skulle också skapa olägenheter för såväl fastighetsbolaget som hyresgästerna. Stambyte och allmän renovering kan leda till hyreshöjningar som blir svåra att bära. Fastighetsbolaget kan riskera hyresbortfall.

Relining istället för stambyte

Du känner till att delar av din kommuns avloppsnät har renoverats med hjälp av relining. Enligt den information har denna renovering gått snabbt och smidigt. Du funderar på om fastighetsbolaget avloppsrör skulle kunna renoveras och repareras med liknande metod. Du beslutar dig för undersöka vad relining skulle kunna göra inom ditt ansvarsområde.

I ett första steg måste befintliga avloppsrör inspekteras. Detta sker oftast med att en kamera tar bilder. En leverantör av relining gör inspektionen och kommer därefter med förslag på hur relining ska genomföras. I något fall kan det bli nödvändigt att riva ut del av ett avloppsrör.

 

Relining

Vad innebär relining

Vid relining tas inte befintliga avloppsrör ut. Istället kläs avloppsröret invändigt med en slang eller strumpa av plast. Strumpan är oftast tillverkad av armerad polyester som dessutom impregnerats. Strumpan eller linern kan läggas in manuellt, men oftast blåses den in med högtrycksluft. Plasten kommer att ligga dikt an mot avloppsrörets innervägg och härdning sker genom ånga eller UV-ljus.

Jämfört med stambyte kan avloppsrören renoveras till en betydligt lägre kostnad. Tiden för att genomföra arbetet blir relativt kort. Boende i en fastighet som relinas påverkas inte i samma utsträckning som vid stambyte.

Fler nyheter