Förändringsledning på ett professionellt sätt

26 april 2022 jonas olsson

editorial

Har du fått i uppdrag att genomföra stora förändringar på ditt företag, betyder det säkert att ägarna och styrelsen har ett stort förtroende för dig och din förmåga. Hur det ska gå till i praktiken är då ditt ansvarsområde. När personalen inte önskar sig någon förändring alls, kräver det stor professionell insats från dig.

Känner du att det kan bli lite besvärligt att få gehör för dina synpunkter i arbetsgruppen, kan det helt enkelt bero på att det är en ny situation och att du är ovan. I så kallat skarpt läge, när det finns många motstridiga intressen, krävs det både lugn och pondus. Det finns kurser du kan gå för att lära dig allt om förändringsledning, och du får kurskamrater att diskutera med. 

Lärare som är entusiastiska

Det finns skickliga lärare på en sådan kurs, och de har själva stor erfarenhet av företagslivet och förändringsledning. Utbildningen kan vara internatvistelse eller onlinekurs, eller en kombination av båda. Det krävs tid för att få alla bitar på plats, och samtidigt håller du på med ditt arbete. Länktips: https://zp.se/utbildningar-i-forandringsledning/utbildning-i-praktisk-forandringsledning/

Därför kan du följa utvecklingen av din egen förändringsledning på jobbet, samtidigt som du fördjupar dina kunskaper om metoder och strategier. Lärarna hjälper till med sin kunskap och entusiasm. Du har chansen att bygga upp ett nätverk med andra deltagare.

 

förändringsledning

Ett tydligt ledarskap

Som chef eller avdelningschef måste du vara tydlig mot dina underlydande och ge dem avgränsade uppgifter. Även om du inte är någon auktoritär person, måste du klargöra att det är en organisationsförändring som alla måste vara med och genomföra.

Är du satt till att genomföra förändringar på jobbet som är negativa, som exempelvis flytt eller uppsägningar, får du ett bra stöd av dina kurskamrater. Det är inte alltid lätt, men du tränar under utbildningstiden på att framföra budskap på olika sätt.

Fler nyheter