3PL: vad det är, varför du behöver det och hur priserna ser ut

24 augusti 2022 Camilla Holmgren

editorial

3PL är en akronym för 3rd Party Logistics. 3PL-leverantörer erbjuder ett brett utbud av logistiktjänster som kan hjälpa företag att hantera och effektivisera sina leveranskedjor. 3PL-leverantörer kan tillhandahålla lagring, transport, orderuppfyllnad och andra mervärdestjänster. Här kommer vi att diskutera vad 3PL är, varför du kan behöva en sådan och några olika prisalternativ att överväga. Hillmers Logistik är en 3PL-operatör.

Fördelar med att använda en 3PL kan omfatta:

 • Kostnadsbesparingar genom stordriftsfördelar
 • Tillgång till teknik och processer som det skulle vara för dyrt för ditt företag att utveckla eller underhålla på egen hand
 • Förbättrad kundservice
 • Flexibilitet för att snabbt reagera på förändringar i kundernas efterfrågan
 • Minskad risk eftersom du inte är ansvarig för den dagliga logistikverksamheten

3PL

När du överväger om du ska använda ett 3PL eller inte måste du väga kostnaderna mot fördelarna.

Några faktorer som påverkar kostnaden för 3PL-tjänster är följande:

 • Komplexiteten i din leveranskedja
 • Den geografiska spridningen av dina anläggningar och kunder
 • Vilken typ av produkt du skickar (farligt material kan kräva särskild hantering)
 • Frekvensen av dina sändningar
 • De mervärdestjänster som krävs
 • Ditt företags tillväxtplaner

Det finns flera olika prismodeller för 3PL-tjänster. De vanligaste är följande:

 • Fast pris: Ett enda månads- eller årspris för alla logistiktjänster som tillhandahålls. Detta är den enklaste prismodellen och kan vara ett bra alternativ om dina fraktvolymer är relativt stabila.
 • Variabel avgift: Din 3PL-leverantör debiterar dig baserat på volymen eller värdet av de varor som skickas. Denna prismodell kan ge kostnadsbesparingar om dina fraktvolymer varierar säsongsmässigt eller årligen.
 • Incitamentsbaserad: 3PL-leverantören får en bonus för att uppfylla eller överträffa vissa resultatmått, t.ex. leverans i tid, ordernoggrannhet eller skadefria försändelser. Detta prismodellen anpassar 3PL-leverantörens intressen till dina egna och kan leda till bättre servicenivåer.

När du väljer en 3PL-leverantör är det viktigt att du inte bara tar hänsyn till kostnaden, utan också till kvaliteten på de tjänster som erbjuds och företagets erfarenhet av att betjäna företag som ditt.

Fler nyheter