Vad är ett invaliditetsintyg?

26 oktober 2022 Helen Johansson

editorial

Nyttan med ett invaliditetsintyg

När de flesta människor tänker på ett funktionshinder föreställer de sig troligen någon i rullstol eller med någon annan form av synlig fysisk funktionsnedsättning. Alla funktionshinder är dock inte omedelbart synliga – vissa är dolda eller ”osynliga” Och även om du kanske inte tror att du behöver ett invaliditetsintyg finns det faktiskt många skäl till varför du kan ha nytta av ett sådant

Ett invaliditetsintyg är ett officiellt dokument som visar att en person har ett funktionshinder. Intyget utfärdas av ett statligt organ eller en organisation som specialiserar sig på handikappservice. Intyget ger innehavaren tillgång till statliga förmåner och tjänster för personer med funktionsnedsättning. Det gör det också möjligt för företag och arbetsgivare att göra anpassningar för anställda med funktionshinder. 

image

 

Olika funktionshinder med olika behov

Det finns många olika typer av funktionshinder, och varje typ kan ha olika effekter på en persons liv. Vissa personer med funktionshinder behöver endast mindre anpassningar, medan andra kan behöva mer omfattande hjälp. Typ och svårighetsgrad av funktionshindret avgör vilka typer av anpassningar som behövs. 

Några vanliga anpassningar som kan behövas är följande
– Tillgängliga parkeringsplatser
– Tillgängliga ingångar
– Ramps
– Hissar
– Skyltar i punktskrift
– Anordningar för hörselhjälp

Företag och arbetsgivare är inte skyldiga att göra anpassningar om det skulle innebära en otillbörlig svårighet. Otillbörlig svårighet definieras som en åtgärd som skulle kräva betydande svårigheter eller kostnader mot bakgrund av ett antal faktorer, inklusive anpassningens art och kostnad, företagets eller arbetsgivarens ekonomiska resurser och anpassningens inverkan på företagets eller institutionens verksamhet.

Ett invaliditetsintyg kan vara ett användbart verktyg för personer med funktionshinder som behöver hjälp med att få tillgång till statliga förmåner eller företag och arbetsgivare som behöver göra anpassningar. Typ och svårighetsgrad av funktionshindret avgör vilken typ av intyg som behövs och vilka typer av anpassningar som krävs. Om du tror att du kan ha nytta av ett handikappintyg kan du kontakta ditt lokala myndighetskontor eller en organisation som specialiserar sig på handikappservice för att få veta mer om hur du får ett sådant intyg.

Fler nyheter