AFA Försäkring – En komplett guide till dina försäkringar

16 februari 2023 Julia Zsiga

AFA Försäkring är en av Sveriges ledande försäkringsbolag som erbjuder en rad kollektivavtalade försäkringar för anställda inom både privat och offentlig sektor. I denna artikel ger vi dig en översikt över AFA Försäkring och de försäkringar som erbjuds, samt hur du går tillväga för att teckna en försäkring eller anmäla en skada.

Om AFA Försäkring

AFA Försäkring är ett försäkringsbolag som ägs av arbetsmarknadens parter och erbjuder kollektivavtalade försäkringar till anställda inom både privat och offentlig sektor. Bolaget grundades 1960 och har sedan dess vuxit till att bli en av Sveriges ledande aktörer inom försäkringsbranschen. AFA Försäkring har en unik position på marknaden eftersom försäkringarna tecknas direkt mellan arbetsgivare och fackförbund, vilket gör att försäkringarna blir mer förmånliga för både arbetsgivare och anställda.

avsättning till tjänstepension

Försäkringar hos AFA Försäkring

AFA Försäkring erbjuder en rad olika försäkringar som är anpassade för olika yrkesgrupper och situationer. Här är en kort översikt över några av de försäkringar som erbjuds:

Sjukförsäkring

AFA Försäkrings sjukförsäkring är en kollektivavtalad försäkring som ger ekonomiskt stöd vid sjukdom eller olycksfall. Försäkringen kan erbjuda ersättning för både kort- och långtidssjukdomar.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

TGL-försäkringen ger ekonomiskt stöd till anhöriga om den försäkrade skulle avlida under anställningstiden. Försäkringen gäller för alla anställda och är kollektivavtalad.

Avtalspension

AFA Försäkring erbjuder även en avtalspension för anställda inom både privat och offentlig sektor. Avtalspensionen är en del av den totala pensionslösningen och kan bidra till en tryggare ekonomisk framtid.

Att teckna försäkring hos AFA Försäkring

Som anställd inom en organisation med kollektivavtal omfattas du automatiskt av de försäkringar som ingår i avtalet. Du behöver därmed inte göra något själv för att teckna försäkringarna. Om du däremot är osäker på om du omfattas av försäkringarna eller vill veta mer om vilka försäkringar som gäller för dig, kan du kontakta din arbetsgivare eller ditt fackförbund för mer information.

Läs mer på www.afaforsakring.se

Fler nyheter