Skicklig tandtekniker i Stockholm

30 september 2021 patrick pettersson
image

Det finns idag flera bra metoder att ersätta förlorade tänder med som exempelvis avtagbar protetik, fast protetik och implantat. Tekniken har också gått framåt och tillverkningen sker digitalt vilket resulterar i exakta kopior av de förlorade tänderna. 

Men också materialen har blivit bättre och ger en känsla av riktiga tänder, vilka också går att färga in för att matcha övriga tänder perfekt i tonen. Men allt sker inte digitalt eller per automatik, utan det behövs också en skicklig tandtekniker som övervakar och fogar samman de olika delarna i processen. 

Vilken metod som är bäst för att ersätta förlorade tänder med varierar och beror främst på vilken munhälsa man har. Därför gör tandläkaren först en ordentlig utredning för att ta reda på vilken metod som passar bäst. 

Därefter görs ett tandavtryck som skannas in och sedan skickas till en tandtekniker i Stockholm. Att en så stor del av processen är digital gör att man både spar tid och pengar. Tandteknikern kan då snabbt påbörja arbetet med att ta fram tandersättningsmedlen. 

 

 

Tandtekniska produkter av godkända och beprövade material

En riktig tandtekniker arbetar endast med godkända CE-märkta material. Till varje produkt som tillverkas och levereras ska det medfölja en beskrivning av det material som har använts. Samt en materialförsäkringsetikett. Förutom olika tandersättningsprodukter arbetar en tandtekniker även med tillverkning av bettskenor och olika tandregleringsprodukter, som exempelvis clear aligner och retainer med flera. Läs mer här: https://bluedent.se/.

För en tandläkare som arbetar med att hjälpa människor med proteser, kronor och implantat eller ortodonti är ett bra och nära samarbete med en skicklig tandtekniker en nödvändighet. Genom att också använda sig av en tandtekniker som arbetar med den senaste tekniken kan man tillverka perfekta tandmedel som passar precis. Men med modern teknik snabbas också processen på och blir mer ekonomisk. Något som alla har glädje av.

Fler nyheter