Professionell juridisk hjälp

24 mars 2020 william eriksson
Professionell juridisk hjälp

Någon gång i livet lär man behöva juridisk hjälp. Du kanske vill anlita en advokat för att exempelvis få juridiska råd i fråga om en skilsmässa. Advokat i Göteborg kan vara en första sökning. En advokat kan bistå med råd och stöd vid en separation och föreslå konstruktiva lösningar.  Ibland räcker inte det, eller så fungerar det inte, och fallet leder till en domstolsprocess. Då kan advokaten företräda en i domstol. När det gäller familjerätt, som är ett område som de flesta av oss förr eller senare kan komma i kontakt med, kan man få bra hjälp och stöd hos en advokat. 

 

Dokument och avtal

En advokat har utbildning och erfarenhet av hur dokument och avtal skall vara utformade för att vara juridiskt hållbara. Det gäller såväl äktenskapsförord som samboavtal och testamenten. En advokat är också rätt person att fråga om hur ett dokument ska och kan tolkas. Juridiskt bindande dokument är viktiga för hur utfallet skall bli vid en skilsmässa eller  någons bortgång. Att rådgöra med en advokat förhindrar osäkerhet och obehagliga överraskningar. Vid en bodelning kan man få hjälp med värdering så att båda parter får sin rättmätiga del.

 

 

Hållbara lösningar via medling

Om en konflikt uppstår där två eller flera parter har svårt att komma överens, kan det bli aktuellt med medling. Det är en  metod att hantera och lösa konflikter utan att behöva gå till domstol. Målet är en samförståndslösning, där parterna företräds av var sin  jurist eller advokat. Jurister agerar medlare så att parterna får hjälp att hitta lösningar. Detta brukar leda till ett större ansvarstagande. Har man själv varit med och  bestämt hur man ska kunna lösa ett problem, är man mer benägen att hålla sina åtaganden. Att låta en domare i rätten besluta om lösningar brukar inte ge samma effekt. Dessutom kan det bli en dyrbar och utdragen process.

Fler nyheter