Kan rekonstruktion rädda företaget från konkurs?

17 augusti 2021 Cecilia Olsson

En företagsrekonstruktion är något som kan hjälpa företag i ekonomisk knipa att överleva. Det är dock inte alla företag som går att rädda och man bör därför bedöma vilka förutsättningar bolaget har att lyckas med rekonstruktionen. En sådan bedömning görs genom att man samlar in viktiga underlag som exempelvis balans- och resultaträkningar, översikt över bolagets bankkonton, utdrag från skattekonto, leverantörsreskontra med förteckning över aktuella leverantörer samt kontaktuppgifter till revisor, bank och liknande. 

Är det värt ett försök?

Utifrån dessa efterforskningar kan man sedan göra en bedömning om det är möjligt att genomföra en rekonstruktion med lyckat resultat. Visar uppgifterna på att det finns små eller obefintliga chanser att lyckas så är det bättre att sätta företaget i konkurs. Men finns det uppgifter som visar på att bolaget kan återhämta sig och bli lönsamt igen så kan en företagsrekonstruktion vara ett mycket bra alternativ. 

Väljer man att satsa på en rekonstruktion så förbereder man, med hjälp av en rekonstruktör, en ansökan till tingsrätten. Blir den beviljad så påbörjas arbetet som finns beskrivet i rekonstruktionsplanen. I planen ska det, förutom kassaflödesplan och likviditetsplan, också finnas information om hur man planerar att utveckla bolaget samt vilka förändringar man behöver göra för att det ska kunna bli lönsamt igen.

Vad kan man göra?

Det läggs fokus på att öka intäkterna, minska utgifterna och helt enkelt få en bättre styrning på bolagets ekonomi. De utbetalningar som bolaget måste göra under rekonstruktionsprocessen ska godkännas av rekonstruktören och ibland även av tingsrätten. Vanligtvis leder en rekonstruktion till ett ackordsförslag som innebär att bolaget får sina skulder nedskrivna.

Har man ett bolag som är i behov av en företagsrekonstruktion och behöver hjälp att på bästa sätt ta sig igenom processen så kan man kontakta RekonstruktionsGruppen. De är specialister inom rekonstruktion och bolagsjuridik. Hos RekonstruktionsGruppen arbetar advokater och jurister med mångårig erfarenhet av företagsrekonstruktioner och de jobbar både engagerat och målmedvetet för att företag ska kunna leva vidare och växa sig starka igen efter en svacka.

Fler nyheter