Bergsprängning för byggnation i Stockholm

22 oktober 2020 william eriksson

Om man bara hade byggt hus utan grundläggning så hade det inte blivit bra. När det inträffat stora översvämningar eller markförflyttningar kan man se förfärliga bilder på hur det ser ut efteråt. Hus som hänger nedför sluttningar eller som kommer åkande nedför en flod av vatten och bråte. 

Nu är det sällan som det går så illa. Men en dålig grundläggning kan ändå skapa stora problem för ett hus. Något av det första som man kan se är att det uppstår sprickor i husets grund. Kanske även i fasaden, golvet och taket. Om man upptäcker sådana så är det klokt att snarast ta kontakt med en byggnadsfirma som kan kontrollera vad som orsakar sättningarna.

 

Förändringar i markförhållandena

Två saker är viktiga gällande markbearbetning vid en byggnation. Det är grundläggningen och dräneringen. Man brukar utföra båda vid ett och samma tillfälle vid nybyggnation. Men även om man har utfört allt korrekt när huset byggdes så kan det med tiden uppstå behov av korrigeringar.

Det kan vara att förutsättningarna runt huset förändrats på något sätt. Antingen på grund av tidens tand eller för att man gjort byggnationer eller utgrävningar av något slag. En väg kanske anlagts. Träd eller berg har tagits bort. Eller så har man byggt fler hus runtomkring som kan ha förändrat markens stabilitet.

 

 

Ordentligt fast i grunden

Att bygga hus på berggrund kan verka som ett besvärligt projekt med tveksam hållbarhet. Men det är precis tvärtom. Bergsprängning i Stockholm är projekt som dagligen utförs när man ska grundlägga byggnationer av något slag. 

Och när det är gjort finns det ingen typ av grund som är lika bestående och hållbar som en grund som sitter fast i berget. Vill man så kan man även göra berget till en del av huset. Exempelvis mura grunden med samma sten som berget har.

Fler nyheter