Även vid avloppstjänster kan man nyttja ROT-avdraget

21 september 2020 william eriksson

Ibland bubblar det och luktar illa ur avloppsrören och inte sällan kan det också ta tid innan vattnet rinner ner i diskhon. Gör man inget åt problemen har man snart stopp i avloppet och i värsta fall även översvämning med kostsamma fuktskador att åtgärda. Tack och lov finns det företag som erbjuder olika avloppstjänster såsom rensning av avlopp och spolning med särskilda maskiner. 

Vid en avloppsspolning så rengör man rörstammarna invändigt med hett vatten under ett noga uträknat tryck som är anpassat till rören och fastigheten i fråga. Det görs även en rörinspektion med hjälp av en liten kamera för att se i vilket skick rörstammarna är i och för att hitta var eventuella problem sitter. Genom att utföra en rörinspektion i förebyggande syfte kan man också hitta svaga punkter i rören och delar som kanske behöver bytas ut så att de inte går sönder och orsakar vattenläckor. 

Så undviker man stopp i avloppet

Problem med avlopp såsom smuts, avlagringar och oönskade föremål som fastnar kan slita på rörledningarna och orsaka skador, särskilt om det blir stopp på riktigt. Därför ska man helst inspektera och spola fastighetens rörstammar regelbundet; ungefär vart tredje år.  Genom att underhålla rören förlänger man deras livslängd och dessutom höjs värdet på fastigheten.

Viktigt att rörspolningen anpassas till fastighetens rör

Det är viktigt att anlita ett seriöst och erfaret företag om man vill ha hjälp med olika avloppstjänster. Detta då det faktiskt är mycket som kan gå fel vid exempelvis en avloppsspolning om man slarvar med att anpassa den till fastighetens rör. Det enklaste sättet att hitta en bra firma är att fråga grannfastigheten om de har någon som de kan rekommendera. Naturligtvis är akuta avloppstjänster som stopp i avloppet dyrare än i förväg planerade arbeten. Precis som med många andra hantverkstjänster kan man som privatperson nyttja ROT-avdraget på själva arbetskostnaden.

Fler nyheter