Installation av bergvärme i Västerås

Bergvärme är en bra energikälla som är förnybar och som fungerar lika bra för enfamiljshus som för stora fastigheter med många hushåll. Att installera bergvärme är ett större arbete då man måste borra djupt ner i marken till berget för att där hämta energi. Därför är installationen rätt dyr, men investeringen betalar sig alltid i längden. 

Att borra efter bergvärme går till på samma vis som vid en brunnsborrning. Och precis som vid anläggandet av en ny brunn är det även vid borrning efter bergvärme viktigt att man använder sig av ett certifierat företag. Det finns företag som arbetar både med brunnsborrning för vatten och bergvärme. Även om själva borrningen går till på samma sätt kan man inte installera både bergvärme och brunn i samma hål då teknikerna för att få upp vatten och värme skiljer sig åt.

Anlita rätt företag till brunnsborrningen

Innan man anlitar ett företag för brunnsborrning, vare sig det gäller vatten eller bergvärme, ska man kontrollera så att de tillhör någon branschorganisation och att företaget är certifierade brunnsborrare. Då installationen kostar en hel del kan det vara bra att först begära in offerter från några olika företag, för att sedan kunna jämföra priser. Då en värmepump också måste ställas in och servas kan det vara bra att även se om de olika företagen erbjuder detta. 

Vid en brunnsborrning efter vatten eller bergvärme i västerås ska företaget man anlitar upprätta ett protokoll över själva borrningen. Skulle fel uppstå i framtiden är detta protokoll ovärderligt eftersom det utförligt beskriver installationen, storleken invändigt och brunnens prestanda. Vid brunnsborrning kan man som privatperson använda sig av ROT-avdraget på själva arbetskostnaden. Men det är viktigt att man skriver ett ordentligt kontrakt med det företag som ska utföra brunnsborrningen, kanske det även är ett med totalentreprenad, och att även slutpriset och allt som ingår tydligt står med.