Hur man gör hål i betong i Stockholm

Betong är ett hårt material som används inom byggnationer av olika slag. Men förutom materialet i sig så har man också armering av järn för att ytterligare stabilisera byggnationen. Det blir på det viset lite som hängslen och livrem där de båda materialen tillsammans skapar en konstruktion som nästan är oförstörbar.

Vid en konstruktion använder man sig av två olika sätt att bygga. Antingen kan man gjuta element separat som man sedan monterar ihop. Eller så platsbygger man. Det innebär att man fäster gjutformar och gjuter direkt på själva konstruktionen. Vilket ofta anses vara lite mer stabilt än om man sätter ihop olika delar.

Ta hål i efterhand

Antingen man gjuter element på annan plats, eller platsbygger, så kan man skapa alla de former som man önskar. Det kanske ska vara en dörr eller fönster i partiet. Eller så kanske det ska vara en liten öppen lucka som man kan leda rör genom.

Men även om det går att skapa hål i förväg så väljer man ibland att göra betonghåltagning efteråt. Det kan till exempel bero på att man vill se hur konstruktionen tar sig på plats. Eller så kanske man inte är helt säker på hur hålen ska placeras och vill invänta instruktionerna i efterhand.

Duktiga inom sitt yrke

Betonghåltagning i Stockholm är ett mycket speciellt yrke där det är få som passar. Som yrkesutövare ska man vara noggrann, kunna läsa ritningar, följa alla säkerhetsföreskrifter, ha en god fysik och stresstålighet. Dessutom får man inte vara rädd för att ta i. Och det är ett arbete där man blir mycket smutsig.

Men det gör också att arbetslagen ofta kommer mycket nära varandra. En vänskap inom arbetslagen som inte är lika påtaglig inom alla övriga yrkesgrupper på en byggarbetsplats. Tillit, respekt och en god kommunikation är viktigare här än för många andra.